Całodobowy kontakt: +48 501 570 011

Informacje o zmarłym

Zakład pogrzebowy CALVARIA realizując kompleksowo uroczystość pogrzebową oferuje dodatkowe usługi, które pozwalają bliskim na osobiste wybory.

Zapewniamy wykonanie tabliczek pogrzebowych, które są umieszczane na trumnach, urnach czy krzyżach.

Tabliczki zawierają informacje dotyczące zmarłego : imię i nazwisko, daty narodzin i śmierci, a także osobiste dedykacje. Rozróżniamy tabliczki o symbolach religijnych oraz świeckich. Tabliczki wykonane są ze specjalnego rodzaju blachy, która gwarantuje ich długotrwałość i odporność na czynniki zewnętrzne.

Oferujemy różne kształty i kolory tabliczek, bardziej tradycyjne lub modernistyczne pozostawiając wybór rodzinie do indywidualnej oceny. Na tabliczce pogrzebowej można umieścić portret zmarłego, a w dolnej części umieścić tradycyjny napis w postaci imienia, nazwiska, dat.

Nasz Zakład pogrzebowy Calvaria wykonuje także Klepsydry pogrzebowe. Klepsydra ma na celu poinformowanie o śmierci i miejscu uroczystości pogrzebowych: zawiera imię i nazwisko zmarłego, datę śmierci, datę i miejsce ostatniego pożegnania i złożenia do grobu W formie papierowej jest rozwieszana na tablicach informacyjnych przy wejściu na cmentarz, kościele, miejscu zamieszkania czy pracy. Obecnie bardzo wygodną i docenianą formą szybkiej informacji jest E- klepsydra, którą możemy rozesłać w krótkim czasie do nieokreślonej liczby osób.

Kolejną oferowaną przez nasz zakład usługą jest przygotowanie nekrologów i wysyłanie do wybranych mediów. Nekrologi to tradycyjny sposób informowania o stracie bliskiej osoby. Opublikowanie nekrologu to nie tylko informacja o śmierci i pogrzebie, ale także okazja do wyrażenia szacunku oraz dzielenia się wspomnieniami.

Wymienione usługi pozwalają Rodzinom na indywidualne i godne uczczenie pamięci bliskich.

Pracownicy naszego zakładu pogrzebowego z pełnym zrozumieniem i empatią podchodzą do potrzeb Klientów, oferując wsparcie i doświadczenie w tym trudnym czasie.