Całodobowy kontakt: +48 501 570 011

Kremacja

Decyzję o kremacji podejmuje coraz więcej osób. Kremacji można dokonać już następnego dnia po śmierci. Ciało do kremacji złożone zostaje do trumny ekologicznej kartonowej lub drewnianej, następnie prochy zostają złożone do wybranej urny.
Kościół zezwala na kremację zwłok i nie przekreśla kościelnego pochówku. Opracowane zostały stosowne przepisy liturgiczne do tej formy pożegnania. Msza Święta odbywa się nad urną. Urny z prochami nie można trzymać w domu, nie można też rozsypywać prochów.
Zgodnie z polskim prawem urna może być pochowana wyłącznie na cmentarzu. W jednym grobie można pochować wiele urn. Odstępstwem jest pogrzeb z ceremoniałem morskim, gdzie prochy można rozsypać nad wodą lub zatopić w urnie.