Całodobowy kontakt: +48 501 570 011

Niezbędne informacje w momencie zgonu

Wiemy jak trudne i bolesne jest odejście kogoś bliskiego. Poniżej przygotowaliśmy dla Państwa najważniejsze informacje i wskazówki, które mogę okazać się pomocne w przypadku śmierci najbliższej osoby.

Zgon w domu

W przypadku, gdy śmierć nastąpi w domu, zgon i jego przyczyna muszą być stwierdzone przez lekarza pierwszego kontaktu, w miarę możliwości tego, który leczył ostatnio  zmarłego. Jeśli  nie jest to możliwe oględzin zwłok w celu ustalenia zgonu i jego przyczyn dokonuje lekarz pogotowia ratunkowego  tel. 999 lub 112.


Jeżeli lekarz  wykluczy konieczność sekcji zwłok wystawia kartę zgonu. Po uzyskaniu karty zgonu możecie Państwo zadzwonić do zakładu pogrzebowego w celu zabrania ciała do chłodni.  Najpóźniej po upływie 72 godzin od chwili zgonu zwłoki powinny być usunięte z mieszkania celem pochowania  lub w razie odroczenia terminu pogrzebu złożone w kostnicy, gdzie zostaną przygotowane do pogrzebu.  Dalsze formalności  związane z organizacją pogrzebu uzgadniamy  w biurze zakładu pogrzebowego.

Zgon w miejscu publicznym

W przypadku śmierci spowodowanej wypadkiem lub w miejscach publicznych karta zgonu zostaje wystawiona, po przewiezieniu zwłok do zakładu medycyny sadowej i tam zbadaniu przyczyny zgonu.  W przypadkach nasuwających podejrzenie przestępstwa, wymagane jest dodatkowo zezwolenie prokuratora na pochowanie zwłok

Zgon w szpitalu

W przypadku, gdy zgon nastąpi w szpitalu, to administracja szpitala wystawia kartę.

Na podstawie karty zgonu i dowodu osobistego osoby zmarłej Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla miejsca zgonu wystawia nieodpłatnie  akt zgonu w jednym egzemplarzu. Następne podlegają opłacie. O wystawienie aktu zgonu może wystąpić najbliższa rodzina zmarłego, osoba upoważniona przez rodzinę lub osoba, która zobowiązała się do pochowania zmarłego.

Dokumenty potrzebne do wyrobienia skróconego aktu zgonu

Karta zgonu
wystawiona przez lekarza

Dowód osobisty
osoby zmarłej

Dowód osobisty
osoby zgłaszającej

Pismo z prokuratury lub policji, gdy okoliczności zgonu są przedmiotem postępowania tych organów

Formalności pogrzebowe

Po uzyskaniu karty zgonu i aktu zgonu można przystąpić do załatwiania formalności pogrzebowych związanych z cmentarzem i obrządkiem pogrzebowym.

Uwaga! Już bezpośrednio po uzyskaniu karty zgonu od lekarza można zgłosić się do zakładu pogrzebowego i zlecić mu wszystkie czynności od wyrobienia aktów zgonu do pobrania zasiłku pogrzebowego z ZUS i KRUS. Taki tryb postępowania oszczędza czas i odciąża w tak trudnej chwili, jak również zapewnia fachowe i kompetentne załatwianie wszelkich formalności.

Zasiłek pogrzebowy

Środki pieniężne na organizację pogrzebu to tzw. zasiłek pogrzebowy, w kwocie obowiązującej w dniu śmierci – obecnie 4000 tyś. zł. Zasiłek pogrzebowy jest wypłacany osobie lub instytucji, która poniosła koszty pogrzebu.

Zakład Pogrzebowy CALVARIA kredytuje koszty pogrzebu w ramach zasiłku pogrzebowego.
Na podstawie upoważnienia klienta, ZUS przekazuje zasiłek  na konto CALVARII.