Niezbędne informacje w momencie zgonu

Wiemy jak trudne i bolesne jest odejście kogoś bliskiego. Poniżej przygotowaliśmy dla Państwa najważniejsze informacje i wskazówki, które mogę okazać się pomocne w przypadku śmierci najbliższej osoby.

  • W przypadku, gdy śmierć nastąpi w domu, zgon i jego przyczyna muszą być stwierdzone przez lekarza pierwszego kontaktu, w miarę możliwości tego, który leczył ostatnio  zmarłego. Jeśli  nie jest to możliwe oględzin zwłok w celu ustalenia zgonu i jego przyczyn dokonuje lekarz pogotowia ratunkowego  tel. 999, 112.
    Jeżeli lekarz  wykluczy konieczność sekcji zwłok wystawia kartę zgonu. Po uzyskaniu karty zgonu możecie Państwo zadzwonić do zakładu pogrzebowego w celu zabrania ciała do chłodni.  Najpóźniej po upływie 72 godzin od chwili zgonu zwłoki powinny być usunięte z mieszkania celem pochowania  lub w razie odroczenia terminu pogrzebu złożone w kostnicy, gdzie zostaną przygotowane do pogrzebu.  Dalsze formalności  związane z organizacją pogrzebu uzgadniamy  w biurze zakładu pogrzebowego.
  • W przypadku, gdy zgon nastąpi w szpitalu, to administracja szpitala wystawia kartę.
  • W przypadku śmierci spowodowanej wypadkiem lub w miejscach publicznych karta zgonu zostaje wystawiona, po przewiezieniu zwłok do zakładu medycyny sadowej i tam zbadaniu przyczyny zgonu.  W przypadkach nasuwających podejrzenie przestępstwa, wymagane jest dodatkowo zezwolenie prokuratora na pochowanie zwłok.

Na podstawie karty zgonu i dowodu osobistego osoby zmarłej Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla miejsca zgonu wystawia nieodpłatnie  akt zgonu w jednym egzemplarzu. Następne podlegają opłacie.

O wystawienie aktu zgonu może wystąpić najbliższa rodzina zmarłego, osoba upoważniona przez rodzinę lub osoba, która zobowiązała się do pochowania zmarłego.

Dokumenty potrzebne do wyrobienia skróconego aktu zgonu:

  • Karta zgonu wystawiona przez lekarza,
  • Dowód osobisty osoby zmarłej,
  • Dowód osoby zgłaszającej,
  • Pismo z prokuratury lub policji, gdy okoliczności zgonu są przedmiotem postępowania tych organów.

Po uzyskaniu karty zgonu i aktu zgonu można przystąpić do załatwiania formalności pogrzebowych związanych z cmentarzem i obrządkiem pogrzebowym.

Uwaga! Już bezpośrednio po uzyskaniu karty zgonu od lekarza można zgłosić się do zakładu pogrzebowego i zlecić mu wszystkie  czynności od wyrobienia aktów zgonu do pobrania zasiłku pogrzebowego z ZUS i KRUS. Taki tryb postępowania oszczędza czas i odciąża w tak trudnej chwili, jak również zapewnia fachowe i kompetentne załatwianie wszelkich formalności.

Środki pieniężne na organizację pogrzebu to tzw. zasiłek pogrzebowy, w kwocie obowiązującej w dniu śmierci – obecnie 4000 tyś. zł. Zasiłek pogrzebowy jest wypłacany osobie lub instytucji, która poniosła koszty pogrzebu.

Zakład Pogrzebowy CALVARIA kredytuje koszty pogrzebu w ramach zasiłku pogrzebowego. Na podstawie upoważnienia klienta, ZUS przekazuje zasiłek  na konto CALVARII.