Uroczystość pogrzebowa śp. Ireny Błasińskiej ps. Rena

Katedra Wojska Polowego. Powązki Wojskowe - 26.10.2012

Uroczystość pogrzebowa śp. Aleksandry Ford - Sampolskiej

Aktorka teatralna i filmowa, występowała w teatrach w Szczecinie, Jeleniej Górze, Poznaniu oraz Teatrze Narodowym w Warszawie. Powązki Wojskowe - 11.01.2013

Uroczystość pogrzebowa śp. płk Tadeusza Petelczyca

Katedra Wojska Polowego. Powązki Wojskowe - 28.01.2013

Uroczystość pogrzebowa śp. Danuty Żmij - Zielińskiej

Kościół p.w. św. Boromeusza na Powązkach. 14.02.2013

Uroczystość pogrzebowa śp. prof. dr hab. Jana Kutka

Kościół p.w. św. Anny na Krakowskim Przedmieściu. 30.11.2013

Uroczystość pogrzebowa śp. Teresy Bojarskiej

Katedra Wojska Polowego. 6.12.2013