Całodobowy kontakt: +48 501 570 011

Pogrzeby

Pogrzeb wyznaniowy
Z
akład Pogrzebowy CALVARIA organizuje pogrzeby w kościołach i na cmentarzach wszystkich wyznań. Forma ceremonii pogrzebowej jest dostosowana do oczekiwań rodziny zmarłego. Nabożeństwo żałobne z reguły odbywa się w kościele parafialnym zmarłego , jednak rodzina i bliscy mogą wybrać inny kościół na mszę żałobną np. przy cmentarzu na którym nastąpi złożenie ciała do grobu. Do własnej kancelarii parafialnej trzeba dostarczyć akt zgonu, ewentualnie zaświadczenie o przyjętych sakramentach. Jeżeli msza św. żałobna odbywa się poza własną parafia należy uzyskać od proboszcza zaświadczenie wyrażające tzw. zgodę na pogrzeb w innej parafii. Taka procedura jest przyjęta i ogólnie wymagana w kościele katolickim.

Pogrzeb świecki
W ostatnich latach coraz bardziej powszechna staje się uroczystość pogrzebowa świecka. Rolę duchownego w pogrzebie przejmuje mistrz ceremonii. Przed uroczystością pogrzebową mistrz ceremonii kontaktuje się z bliskimi w celu zebrania informacji o zmarłym i ustaleniu oczekiwań co do charakteru uroczystości. Pogrzeby świeckie są pięknymi i bardzo osobistymi pożegnaniami. Wygłaszane mowy pogrzebowe i oprawa muzyczna sprawiają, że mają niepowtarzalny charakter.

Pogrzeb dziecka nienarodzonego
Decyzja o pochowaniu dziecka nienarodzonego należy do rodziców. Jeżeli zdecydują się na pochówek szpital sporządzi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka martwego oraz kartę zgonu. Z tymi dokumentami należy udać się do USC, gdzie zostanie wystawiony akt urodzenia dziecka martwo urodzonego. Część karty zgonu, oraz akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe są dokumentami niezbędnymi do pochowania na cmentarzu. Dzieci możemy dochować do istniejącego grobu rodzinnego, grobu dziecięcego – takie groby są dostępne na Cmentarzu Komunalnym Północnym i Południowym lub do wspólnej mogiły przeznaczonej dla dzieci nienarodzonych. W Warszawie takie miejsca znajdują się na Cmentarzu Wolskim oraz Służewieckim.