Niezbędne informacje w momencie zgonu

W przypadku, gdy zgon nastąpi w domu wzywamy lekarza pierwszego kontaktu – w dzień lub pogotowie ratunkowe – w nocy, dzwoniąc pod numer 999 lub 112 z telefonu komórkowego. Lekarz stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu. Mając kartę zgonu, prosimy Państwa o kontakt w celu zabrania ciała do chłodni, gdzie zostanie przygotowane do pogrzebu.

W przypadku, gdy zgon nastąpi w szpitalu, to szpital wystawi kartę zgonu. Pozostałe formalności związane z organizacją pogrzebu uzgadniamy w biurze zakładu pogrzebowego. W Państwa imieniu wyrabiamy akty zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego i dopełniamy wszelkich formalności związanych z pogrzebem.

W przypadku śmierci spowodowanej wypadkiem wzywamy na miejsce wypadku lekarza, który stwierdza zgon, po czym wydaje nakaz sekcji zwłok. Prokuratura przekazuje sprawę Zakładowi Medycyny Sądowej. Po uzyskaniu pozwolenia na odebranie ciała zmarłego postępujemy zgodnie z zaleceniami opisanymi powyżej.

Dokumenty potrzebne do wyrobienia skróconego aktu zgonu:
— Karta zgonu wystawiona przez lekarza,
— Dowód osobisty osoby zmarłej,
— Dowód osoby zgłaszającej,
— Pismo z prokuratury, lub policji gdy okoliczności zgonu są przedmiotem postępowania tych organów.

Zarówno przy spopieleniu zwłok jak również przy pogrzebie tradycyjnym niezbędny jest jeden akt zgonu.

Środki pieniężne na organizację pogrzebu to tzw. zasiłek pogrzebowy, w kwocie obowiązującej w dniu śmierci osoby (obecnie 4000 zł). Zasiłek pogrzebowy jest wypłacany osobie lub instytucji która poniosła koszty pogrzebu.

Posiadamy możliwość uruchomienia kredytu w celu sfinansowania pozostałych kosztów pogrzebu. Zaprasza Dom Pogrzebowy Calvaria.