Array

Aby przeprowadzić ekshumację, mamy obowiązek wypełnić wymagane formalności. Czynności trzeba zacząć od wybrania cmentarza, na który zostaną przeniesione szczątki. Następnym krokiem jest skontaktowanie się z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w celu uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na wydobycie zwłok. Do tego celu konieczne jest wypełnienie wniosku o zezwolenie na ekshumację zwłok. Sanepid czuwa nad całym procesem ekshumacji, przeprowadza ją natomiast zakład pogrzebowy. Ostatnie pozwolenie, które musimy otrzymać, wydaje administracja cmentarza, na którym pochowane jest ciało zmarłego. Po tak zorganizowanej procedurze przychodzi czas na ustalenie terminu ekshumacji. Termin ten powinien być podany również zarządowi cmentarza, na który szczątki zostaną przeniesione. Kartę zgonu należy odebrać i przekazać administracji nowego cmentarza.